Klachtenreglement

De Trombosedienst Regio Eindhoven (TDRE) streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Wij stellen hoge eisen aan de zorgverlening en aan de omgang met patiënten.

 Toch kan het voorkomen dat patienten of aanvragers met vragen, klachten, op- of aanmerkingen komen. Wij vinden het belangrijk deze bespreekbaar te maken en in een goede verstandhouding op te lossen. Hiervoor heeft de TDRE een klachtenprocedure opgesteld. Deze heeft tot doel in te gaan op klachten en MIP -meldingen (Meldingen Incidenten Patienten) en daardoor de aanvragers, patienten of medewerkers die een specifieke melding hebben, tevreden te stellen. Anderzijds moeten via deze procedure de nodige gegevens verzameld kunnen worden om binnen de organisatie geconstateerde structurele problemen op te lossen of te verbeteren.

Als u klachten of aanmerkingen heeft wordt u geadviseerd om de klacht schriftelijk of mondeling te deponeren bij de hoofdvestiging van de TDRE.
Het klachten formulier hier downloaden , opslaan op uw computer en vervolgens mailen naar  behoort ook tot de mogelijkheden. De klacht wordt te allen tijde geregistreerd en in behandeling genomen. Een persoonlijk gesprek kan desgewenst tot de procedure behoren. Terugkoppeling van de eventueel genomen maatregelen is een vast onderdeel van de procedure.

 De Trombosedienst Regio Eindhoven is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

1. Probeer eerst samen met de trombosedienst het probleem op te lossen.
2. Indien u hierbij advies nodig hebt kunt u contact opnemen met de afdeling Informatie- en Klachtenopvang (IKG) van Zorgbelang.
3. Wenst u een bemiddeling of een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Privacy

Het recht op privacy.
In verband met uw behandeling worden bij de Trombosedienst Regio Eindhoven medische en administratieve gegevens vastgelegd. Alleen de behandelend artsen en de medewerkers van de trombosedienst hebben recht op inzage. Uiteraard geldt voor hen de geheimhoudingsplicht.

 

De Trombosedienst Regio Eindhoven gaat uiterst zorgvuldig met uw gegevens om. Dit is bij wet geregeld. Op alle prikposten wordt ernaar gestreefd de privacy te waarborgen. Mocht het gebodene niet aan uw wensen voldoen dan kunt u op de hoofdvestiging terecht of neemt u telefonisch contact op om uw gegevens door te geven. U zou de informatie ook voorafgaand aan uw bezoek aan de prikpost op uw doseerbrief in kunnen vullen.