Aanmelden van een patiënt

Wilt u een patiënt bij de Trombosedienst regio Eindhoven (her)aanmelden? Dit kunt u doen middels het (her)aanmeldingsformulier. De Trombosedienst draagt zorg voor de (her)controle en een doseeradvies. Klik HIER voor het formulier.     

Toelichting bij het digitale (her)aanmeldingsformulier

1. Vul de gegevens van de patiënt in.                                                                                                

2. Vul relevante medische gegevens zoals hieronder beschreven in. 

  • indicatie
  • intensiteit                                          
  • antistollingsmiddel                                              
  • duur van de behandeling
  • zo mogelijk de INR-uitslagen en bijbehorende doseringen tijdens een week voor ontslag
  • dosering tot eerste controle 
  • relatieve contra-indicaties en/of bijkomende ziekten
  • basisset medicatiegegevens
  • opnamereden                                                                       

3. Onderteken het formulier (aanvragend arts). 

4. Het ingevulde formulier dient tezamen met een actueel medicatie overzicht naar de Trombosedienst te worden verstuurd per fax of beveiligde e-mail.