Aanmelden van een patiënt

Wilt u een patiënt bij de Trombosedienst regio Eindhoven (her)aanmelden? Dit kunt u doen middels het (her)aanmeldingsformulier. De Trombosedienst draagt zorg voor de (her)controle en een doseeradvies. Voor het formulier klik hier ==> Aanmeldformulier Trombosedienst

Toelichting bij het digitale (her)aanmeldingsformulier

1. Vul de gegevens van de patiënt in.                                                                                                

2. Vul relevante medische gegevens zoals hieronder beschreven in. 

  • indicatie
  • intensiteit                                          
  • antistollingsmiddel                                              
  • duur van de behandeling
  • zo mogelijk de INR-uitslagen en bijbehorende doseringen tijdens een week voor ontslag
  • dosering tot eerste controle 
  • relatieve contra-indicaties en/of bijkomende ziekten
  • basisset medicatiegegevens
  • opnamereden                                                                       

3. Onderteken het formulier (aanvragend arts). 

4. Het ingevulde formulier dient tezamen met een actueel medicatie overzicht naar de Trombosedienst te worden verstuurd per beveiligde e-mail.