Afmelden van patiënt

Bij definitief staken van de antistollingsbehandeling of switch naar een ander antistollingsmiddel kunt u de patiënt afmelden bij de Trombosedienst Regio Eindhoven. Dit kunt u doen middels het afmeldformulier. Voor het formulier klik hier ==> Afmeldformulier

Toelichting bij het digitale afmeldformulier

1. Vul de gegevens van de patiënt in.

2. Vul de reden voor het staken van de antistollingsbehandeling in.    

3. Onderteken het formulier.

4. Het ingevulde formulier dient naar de Trombosedienst te worden verstuurd per beveiligde email.