Beleid en communicatie bij antistolling
Hier kunt u de regionale transmurale afspraken regio Zuidoost-Brabant raadplegen

Aanmelden en afmelden van patiënten

Bij het verwijzen van een patiënt naar de trombosedienst moet informatie overgedragen worden. Dit kunt u doen met het (her)aanmeldingsformulier dat u hier kunt downloaden, uitprinten, invullen ondertekenen en faxen (040-2549233).

In 'de kunst van het doseren' vindt u informatie over de optimale intensiteitsgrenzen (therapeutische ranges) in relatie tot de verschillende indicaties voor antistolling.

Als de antistollingsbehandeling beëindigd dient te worden kunt u zorgen voor een snelle afhandeling door onderstaand formulier in gevuld en ondertekend naar de tromobosedienst te faxen.
Hier kunt u een afmeldformulier downloaden 

Tandheelkundige ingrepen

Ten gevolge van nieuwe afspraken die zijn opgenomen in de Landelijke Eerstelijns Samenwerking Afspraak antistolling  (LESA)gaat de voorkeur momenteel uit naar handhaving van de antistolling bij tandheelkundige ingrepen. Deze LESA is mede door de inbreng van vertegenwoordigers van de NMT tot stand gekomen (februari 2011).
Het Protocol tandheelkundige ingrepen inclusief het meldingsformulier.

Overige ingrepen

Bij het stoppen van de antistollings behandeling ten behoeve van een ingreep kunt u ondergenoemd formulier
invullen ondertekenen en faxen of mailen naar de trombosedienst.
Hier kunt u het ingrepenformulier downloaden

Medicijn interactie

Bij het starten met bepaalde medicijnen kan de werking van de cumarinederivaten beïnvloed worden, het kan zo zijn dat er een extra INR controle plaats moet vinden zodat de dosering op geleide van de INR aangepast kan worden.
Ook bij staken van bepaalde medicijnen kan een extra INR controle vereist zijn.
Hier vindt u de standaard afhandeling cumarine interacties. Deze standaard afhandeling is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAP) en de Stichting Health Base (SHB).

 

Complicatieregistratie

Voor een goede complicatieregistratie zijn wij afhankelijk van informatie vanuit de ziekenhuizen. Wij benadrukken dat een goede communicatie over bloedingen en/of trombo-embolische events van groot belang is. Door deze complicaties te registreren en te evalueren zijn wij in staat een betere antistollingszorg bieden. Wij vragen u dan ook optredende bloedingen of tromboses te melden via een complicatieformulier. Klik hier voor een complicatieformulier.