Ingreep melden

Bij een geplande ingreep is het van belang dat de Trombosedienst hierover tijdig ingelicht wordt middels het ingrepenformulier. De Trombosedienst regelt het stoppen en, in poliklinische situaties, het herstarten van de antistolling en communiceert dit met de patiënt. Indien de operateur aangeeft dat er bridging met LMWH nodig is, verzorgt de Trombosedienst het recept en de instructies aan de patiënt. Voor het formulier klik hier ==> Ingrepenformulier

Toelichting bij het digitale ingrepenformulier

1. Vul de gegevens van de patiënt in.

2. Vul de gegevens van de ingreep en gewenste beleid in.

3. Onderteken het formulier.

4. Het ingevulde formulier dient tenminste 1 week voor de ingreep naar de Trombosedienst te worden verstuurd per beveiligde e-mail.