Interacterende medicatie

Bij het starten met bepaalde medicijnen kan de werking van de vitamine K-antagonisten beïnvloed worden, het kan zo zijn dat er een extra INR controle plaats moet vinden zodat de dosering op geleide van de INR aangepast kan worden.
Ook bij staken van bepaalde medicijnen kan een extra INR controle vereist zijn.

Hier vindt u de standaard afhandeling cumarine interacties. Deze standaard afhandeling is tot stand gekomen door samenwerking tussen de Federatie van Nederlandse Trombosediensten, het Wetenschappelijk Instituut Nederlandse Apothekers (WINAP) en de Stichting Health Base (SHB).