Melding bloeding of trombo-embolische complicatie

Voor een goede complicatieregistratie zijn wij afhankelijk van informatie vanuit de ziekenhuizen. Wij benadrukken dat een goede communicatie over bloedingen en/of trombo-embolische complicaties van groot belang is. Door deze complicaties te registreren en te evalueren is de Trombosedienst Regio Eindhoven in staat een betere antistollingszorg te bieden. Wij vragen u dan ook optredende bloedingen of trombo-embolische complicaties te melden via het complicatieformulier.

Klik HIER voor het formulier.                                                                                            

Toelichting bij het digitale complicatieformulier

1. Vul de gegevens van de patiënt in.

2. Vul de gegevens betreffende de bloeding of trombo-embolische complicatie in.

3. Onderteken het formulier.

4. Het ingevulde formulier dient naar de Trombosedienst te worden verstuurd per fax of beveiligde e-mail.