Melding bloeding of trombo-embolische complicatie

Voor een goede complicatieregistratie zijn wij afhankelijk van informatie vanuit de ziekenhuizen. Wij benadrukken dat een goede communicatie over bloedingen en/of trombo-embolische complicaties van groot belang is. Door deze complicaties te registreren en te evalueren is de Trombosedienst Regio Eindhoven in staat een betere antistollingszorg te bieden. Wij vragen u dan ook optredende bloedingen of trombo-embolische complicaties te melden via het complicatieformulier. Voor het formulier klik hier ==> Inventarisatie complicatieformulier.                                                                                             

Toelichting bij het digitale complicatieformulier

1. Vul de gegevens van de patiënt in.

2. Vul de gegevens betreffende de bloeding of trombo-embolische complicatie in.

3. Onderteken het formulier.

4. Het ingevulde formulier dient naar de Trombosedienst te worden verstuurd per beveiligde e-mail.