Thuis en op vakantie zelf uw INR meten

5 november 2013

Na een cursus via het internetprogramma van Portavita of bij de trombosedienst in huis kunt u zelf uw INR leren meten, daarna leert u zelf doseren. U krijgt de beschikking over een CoaguChek apparaat waarmee u met behulp van een vingerprik uw INR kunt bepalen. U komt 2 tot 4 keer per jaar naar de trombosedienst om vast te stellen hoe het verloopt. De artsen en deskundigen van de trombosedienst blijven u adviseren bij vragen, bijzonderheden en complicaties.

Inmiddels zijn er al veel mensen met een verhoogde kans op trombose die zelf hun INR meten. Zij ervaren de voordelen en zouden nooit meer anders willen. 

Maak hier uw belangstelling kenbaar via ons contact formulier of via email onder vermelding van uw naam en geboortedatum.

Voorwaarden zelfmeten 
Om voor zelfmanagement (het zelfmeten van de INR en zelfstandig de dosering bepalen) in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden.

    1. U gebruikt langdurig antistolling en komt niet op korte termijn in aanmerking voor een behandeling die ervoor kan zorgen dat u geen antistolling meer hoeft te gebruiken (bv cardioversie, ablatie of over op nieuwe antistollingsmiddelen waarvoor geen bloedcontrole nodig is)
    2. Als u last heeft van trillende handen of slecht ziet, dan kunt u geen gebruik maken van het zelfmeetapparaat, tenzij u geholpen kunt worden door iemand uit uw omgeving. 
    3. U moet in het bezit zijn van een computer en weten hoe hiermee om kunnen gaan.

Houd u rekening met de vergoeding/kosten. Alle kosten van het traject zelfmeten worden uit de basisverzekering vergoed. Wel dient u rekening te houden met het door u afgesloten eigen risico. Voor het zelfmanagement wordt een kwartaaltarief gehanteerd, kosten die hierin verwerkt zijn: afschrijving apparaat, strip verbruik, evaluaties en controles, overname therapie TDRE bij ingrepen, opname en/of bij te hoge of te lage INR waarden.Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.