Nieuwe tarieven

10 juni 2014

De financiering van de trombosediensten is sinds 1 januari 2014 ingrijpend gewijzigd.

De voornaamste wijzigingen:

  • De trombosedienst is verplicht om met elke zorgverzekeraar apart afspraken te maken over prijzen en het maximaal aantal te behandelen patiënten.
  • Bij de verschillende zorgverzekeraars verschillende tarieven voor dezelfde behandeling.
  • Voor al onze zelfmanagement patiënten zijn de tarieven per 1 januari 2014 verlaagd, voor de overige patiënten is het tarief per 1 januari 2014 verhoogd met een extra toeslag voor huisbezoek.

Doel van deze wijziging is beheersing van de kosten en een beter evenwicht tussen de kosten van de reguliere behandeling en zelfmanagement.
U wordt door uw zorgverzekeraar geïnformeerd over de door u gemaakte kosten, die worden verrekend met uw eigen risico (360 euro).

Als u verzekerd bent bij VGZ dan zijn een aantal componenten van het tarief al gefactureerd.
De ontbrekende componenten worden alsnog gefactureerd. Hiervan ontvangt u later een afschrift.Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.