Vanaf 5 maart kunt u op donderdag in het MMC te Eindhoven terecht voor uw evaluatie zelfmeten

16 februari 2015

Vanaf 5 maart vinden er evaluaties plaats te Eindhoven. U vindt de Trombosedienst poli POS route 031.

Als u uw huidige afspraak in Veldhoven liever verzet naar Eindhoven dan kunt u contact opnemen op werkdagen van 10.30 tot 12.00 uur met de medewerkers van het zelfmanagement.

Telefoon 040-8888296Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.