INR Streefgrenzen worden aangepast volgens de internationale norm per 1 januari 2016

11 januari 2016

U gebruikt antistollingsmedicijnen, acenocoumarol of fenprocoumon (marcoumar ®) en bent daarvoor onder behandeling bij de Trombosedienst Regio Eindhoven.

Nieuwe streefgrenzen

De Trombosedienst Regio Eindhoven is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). Dit is een landelijke koepelorganisatie. De FNT heeft besloten dat het gebied waarin de INR zich moet bevinden (streefgrenzen) met ingang van 1 januari 2016 wordt aangepast. De FNT sluit hiermee aan bij de nieuwste landelijke en internationale richtlijnen. Deze richtlijnen worden ook door specialisten gebruikt.

In onderstaande kolom treft u de nieuwe grenzen aan per intensiteitsgroep: 

 

1e intensiteitsgroep

2e intensiteitsgroep

Nieuwe streefgrenzen:

2,0 - 3,0 (was 2,5 - 3,5)

2,5 - 3,5 (was 3,0 - 4,0)

Informatie naar verwijzend artsen

Landelijk zijn de artsen via hun eigen beroepsverenigingen geïnformeerd maar ook de Trombosedienst Regio Eindhoven heeft alle verwijzend artsen op de hoogte gesteld.

De arts die u verwezen heeft naar de Trombosedienst Regio Eindhoven heeft aangegeven tot welke intensiteitsgroep u behoort (tussen welke grenzen de INR zich moet bevinden). Dit is afhankelijk van de reden waarvoor u antistollingsmedicijnen gebruikt.

 Wat betekent dat voor u als patiënt?

Voor u heeft deze aanpassing geen directe gevolgen behalve dat u mogelijk wat minder tabletten nodig heeft. Uw behandeling is ook met de nieuwe streefgrenzen veilig. Op uw nieuwe doseerbrief op het strookje, achter de INR-uitslag, treft u uw streefgrenzen aan bij “streefgeb.”.

Indien uw verwijzend arts de streefgrenzen bewust laat afwijken van de landelijke standaard, blijven deze streefwaarden ongewijzigd na 1 januari 2016. 

Wij hopen dat u zo voldoende geïnformeerd bent over deze landelijke aanpassingNieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.