Tevredenheidsonderzoek cliënten

1 januari 2016

In april / mei 2016 hebben steekproefsgewijs cliënten van de trombosedienst regio Eindhoven deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek. De cliënten zijn tevreden over de dienstverlening van de trombosedienst, gemiddeld geven ze de organisatie een 8,4 en dat is net iets hoger dan de landelijke benchmark (8.3).

Cliënten zijn zeer tevreden over:

- de priklocatie;
- de mogelijkheid tot het thuisprikken;
- de beschikbaarheid tot het zelfmanagement;
- de deskundigheid van de medewerkers;
- het tijdig ontvangen van een doseerkaart;
- de informatieoverdracht

 Verbeterpunten zijn met name:
- duidelijke voorlichting over antistollingsbehandeling;
- wachttijden bij de trombosedienst en op priklocaties;
- de telefonische bereikbaarheid;

 Wij zijn blij met het resultaat en danken de patiënten die deelgenomen hebben aan het onderzoek! Met deze resultaten gaan we de dienstverlening nog verder verbeteren.
Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.