Animatie video over trombose-verschijnselen

27 juni 2016

De Trombosestichting Nederland heeft een video ontwikkeld waarin helder wordt uitgelegd welke symptomen kunnen wijzen op trombose.

60% van de trombosegevallen ontstaat tijdens of na ziekenhuisopname.
Iedereen die voor behandeling in een ziekenhuis ligt of onlangs heeft gelegen, heeft een sterk verhoogd risico op trombose.
60% van alle vormen van trombose in de aderen doet zich dan voor, blijkt uit onderzoek. 
De Trombosestichting Nederland roept daarom op alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op trombose. 
De video treft u aan op de homepage van de Trombosestichting. www.trombosestichting.nl

 Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.