Overstap naar andere zorgverzekeraar?

30 december 2016

Als u in 2017 overstapt naar een andere zorgverzekeraar dan kunt u de Trombosedienst dat laten weten via onze website. Op de homepage is hier een link voor opgenomen.Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.