Doseerkaart meenemen bij ziekenhuiscontrole

30 december 2016

Krijgt u binnenkort een ingreep of ziekenhuis opname? Geeft u dat ruim van tevoren door aan de Trombosedienst via de medewerker bloedafname, telefonisch of via de Portavita berichtenservice. De Trombosedienst zorgt dan voor de juiste aanpassing van het antistollingsniveau rondom de ingreep.

Neem uw doseerkaart van de Trombosedienst altijd mee naar uw ziekenhuis. Zolang u in een ziekenhuis verblijft wordt de antistollingstherapie daar overgenomen. De behandelend specialist kan uw ritme van het doseerschema meenemen in de beslissing over hoe uw dosering wordt overgenomen in het ziekenhuis.

Ook als u zelf uw INR meet dan geeft u dat aan bij uw behandelend specialist en zorgt u voor een actueel overzicht van uw doseerkaart of logboek.
Na ontslag zorgt uw ziekenhuis dat de gegevens over uw antistollingbehandeling tijdens de opname, weer bij de Trombosedienst bekend zijn.Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.