DOAC en veranderingen in antistolling

30 december 2016

Sinds enkele jaren bestaan er naast de vitamine K afhankelijke antistollingsmiddelen zoals Acenocoumarol en Fenprocoumon, nieuwe middelen die direct werken op de stollingsfactoren. De zogenaamde DOAC’s (Directe Orale Anti Coagulantia).

Deze middelen zijn net zo effectief als de VKA’s Voor de behandeling van atriumfibrilleren en voor de behandeling van een trombosebeen of longembolie worden deze middelen al voorgeschreven. Uw behandelend specialist bepaalt of deze middelen voor u ook geschikt zijn.

 Voordelen van deze medicijnen zijn:

  • Dagelijks een zelfde dosering innemen
  • Niet meer prikken bij trombosedienst
  • Bij stoppen voor ingreep, snel uitgewerkt

 Nadelen van deze medicijnen zijn:

  • Geen controle mogelijk of de spiegel van de DOAC’s hoog genoeg is
  • Nierfunctie belangrijk,1 a 2 x per jaar controleren
  • Bij stoppen/vergeten  snel niet meer effectief.

 Het risico op bloedingen bij DOAC’s  is vergelijkbaar met het risico op bloedingen bij acenocoumarol of fenprocoumon gebruik.

Merknaam DOAC

Stofnaam DOAC

Pradaxa

Dabigatran

Xarelto

Rivaroxaban

Eliquis

Apixaban

Lixiana

Edoxaban


Voor de geïnteresseerde patiënten die te maken hebben met de diagnose boezemfibrilleren, kent u onderstaande website? Daar leest u waardevolle patiëntinformatie:  www.boezemfibrilleren.nl

Mocht u zelf een nieuwsbericht item hebben dat ook relevant is voor andere patiënten van de trombosedienst, laat ons dat dan weten.Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.