Nieuwsbrief 2023

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen in de trombosezorg en binnen onze eigen trombosedienst.

Tevredenheidsonderzoek

Wij willen onze dienstverlening graag blijvend verbeteren. Uw mening is daarbij van groot belang voor ons. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek zal middels een digitale vragenlijst plaatsvinden via https://nl.surveymonkey.com/r/TDRE. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten van uw tijd in beslag. U kunt de vragenlijst invullen tot en met 9 april. Op onze website zullen we u na die tijd informeren over de uitkomsten. Fijn als u uw mening wil delen met ons!

Vingerprik introductie en zelfmeten
Trombosedienst Regio Eindhoven is sinds afgelopen mei voor alle patiënten overgestapt op de vingerprikmethode voor het meten van de INR (de stollingswaarde van uw bloed). We horen van veel van onze patiënten terug dat ze de vingerprik als prettiger ervaren en dat ze het fijn vinden direct hun uitslag te kunnen inzien. Een stap verder kan zelfmeten zijn, waarbij u zelf uw INR kunt meten, ook middels de vingerprik. De uitslag geeft u daarna door aan de trombosedienst. Als u zelf uw INR meet, bent u niet meer afhankelijk van de bloedafnamedienst (en daarmee van een prikpost) en kunt u in uw eigen omgeving deze meting doen. We horen vaak terug dat patiënten de overstap naar het zelfmeten positief ervaren en niet meer anders willen. Heeft u interesse in zelfmeten? Neem dan gerust contact met ons op via het e-mailadres  (met vermelding van uw naam en geboortedatum) of telefonisch via 040-2141262. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Let op; het kan zijn dat u mail(s) ontvangt van andere organisaties om zelfmeter te worden. Wij adviseren u altijd eerst even telefonisch contact met ons op te nemen voordat u zich eventueel aanmeldt.

Doorgeven van wijzigingen of bijzonderheden
Geef wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals een adreswijziging of wijziging in uw telefoonnummer altijd aan ons door. Ook wijzigingen van huisarts of apotheek zijn voor ons van belang. Deze informatie kunt u doorgeven aan de prikster of direct aan de Trombosedienst via het e-mailadres  of telefonisch via 040-2141262.
Wat is verder belangrijke informatie die van invloed kan zijn op uw stollingswaarde?

  • Onverwacht bloedverlies
  • Ziektes, zoals koorts, diarree en braken
  • Het ondergaan van een ingreep en/of een onderzoek
  • Sterk gewichtsverlies/toename of verandering van dieet
  • Opname in het ziekenhuis
  • Wijzigingen in uw overige medicatie (denk aan dosiswijzigingen en/of het stoppen van bepaalde medicatie)

Controletermijn tussen bloedafname afspraken
De Trombosedienst Regio Eindhoven is aangesloten bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (FNT). Dit is een landelijke koepelorganisatie. De FNT heeft besloten dat de richtlijnen voor de maximale controletermijn worden aangepast. Voor u heeft deze aanpassing geen directe gevolgen behalve dat u mogelijk een langere termijn heeft tussen de bloedafname afspraken (afhankelijk van uw INR-uitslagen).

Prikken aan huis
De Trombosedienst biedt al jarenlang de service om patiënten aan huis te prikken. De afgelopen twee jaar zien we een forse toename in het aantal prikken aan huis. Uiteraard blijven we deze service graag aanbieden, in het geval de prik aan huis medisch noodzakelijk is. Mocht u dus slecht ter been zijn of om medische redenen thuis moeten blijven, dan komen wij u uiteraard aan huis prikken. In alle andere gevallen, willen wij u vragen een afspraak te maken op een van onze bloedafname locaties (zie www.debloedafname.nl voor al onze locaties in de regio Eindhoven). Prikken op een locatie gaat op afspraak en biedt als voordeel dat u niet (thuis) hoeft te wachten tot de prikster langs komt.

Woensdag
In verband met een aanpassing in onze interne organisatie, zijn wij minder goed bereikbaar op woensdagen. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken om bij vragen contact met ons op te nemen op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag (tussen 08.00-13.30 en 14.30-16.30 uur). Voor dringende zaken, zijn wij uiteraard wel bereikbaar.

Digitalisering
Steeds meer communicatie verloopt digitaal. Ook in de zorg. Het biedt vaak voordelen in snelheid en het is duurzamer.
Daarom zullen we in de toekomst ook meer gebruik gaan maken van de digitale doseerkaart. Uiteraard blijft het ook altijd mogelijk om de kaart op papier te blijven ontvangen. Wenst u direct over te stappen op onze digitale doseerkaart, laat het ons gerust weten via  en vermeld uw naam en geboortedatum.
Nieuws