Nieuwsbrief 2024

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen in de trombosezorg en binnen onze eigen trombosedienst.

Doorgeven van wijzigingen of bijzonderheden

Geef wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals een adreswijziging of wijziging in uw telefoonnummer altijd aan ons door. Ook wijzigingen van huisarts of apotheek zijn voor ons van belang. Deze informatie kunt u doorgeven aan de prikster of direct aan de Trombosedienst via het emailadres  of telefonisch via 040-2141262.

Wat is verder belangrijke informatie die van invloed kan zijn op uw stollingswaarde?

  • Onverwacht bloedverlies
  • Ziektes, zoals koorts, diarree en braken
  • Het ondergaan van een ingreep en/of een onderzoek
  • Sterk gewichtsverlies/toename of verandering van dieet
  • Opname in het ziekenhuis
  • Wijzigingen in uw overige medicatie (denk aan dosiswijzigingen en/of het stoppen van bepaalde medicatie)

 

Zelfmeten

Al onze nieuwe patiënten ontvangen informatie over zelfmeten en de mogelijkheden daartoe. Het kan natuurlijk zijn dat u, mogelijk later, het zelfmeten alsnog wilt overwegen. Wat zijn de voordelen van zelfmeten? Als u zelf uw INR (de stollingswaarde van uw bloed) meet, bent u niet meer afhankelijk van de bloedafnamedienst (en daarmee van een prikpost) en kunt u in uw eigen omgeving met een vingerprik deze waarde bepalen. Heeft u interesse in zelfmeten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

 

Postbezorging en digitalisering

Een deel van onze patiënten ontvangt de doseerkaart per post. We merken dat de postbezorging helaas niet altijd (meer) op de verwachte dag/tijd plaatsvindt. We spannen ons in deze meldingen door te geven aan PostNL. We vragen u dit ook zelf door te geven aan PostNL. Hopelijk resulteert het in verbetering.

We willen u verder attent maken op de aanhef op de doseerkaart. We adviseren u om altijd even te controleren of de kaart die bij u op de mat valt ook daadwerkelijk voor u bedoeld is.

Liever niet meer afhankelijk zijn van postbezorging?

Dat kan! Een goed alternatief is onze digitale doseerkaart. Met deze kaart bent u niet meer afhankelijk van de postbezorging en heeft u uw dosering altijd en snel inzichtelijk. Met een telefoontje naar ons is deze digitale inzage geregeld.

 

Voeding en vitamine-K antagonisten (VKA)

Voeding heeft een belangrijke invloed op de behandeling met VKA. Aangezien we iedere dag anders eten, varieert dus de dagelijkse inname van vitamine K en dit geeft weer schommelingen van de INR. Voeding is hiermee gedeeltelijk verantwoordelijk voor de dagelijkse (beperkte) schommelingen van de INR waarden. Bij een (langdurige) aanzienlijk hogere of lagere INR is er vaak meer aan hand.

Vitamine K werkt het effect van de VKA/coumarines (fenprocoumon/Marcoumar®, acenocoumarol, warfarine) tegen; bij de inname van veel vitamine K is er kans op een lagere INR.

Voor een gezonde volwassene is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) vitamine K vastgesteld op 90 voor vrouwen en 120 µg voor mannen. Voor patiënten die VKA gebruiken, geldt het advies om niet meer dan 120 µg vitamine K per dag in te nemen.

Het zijn met name de ‘groene’ groenten (sla, broccoli, spinazie) en de ‘koolachtige’ groenten (kool, spruiten, bloemkool) die veel vitamine K bevatten. Voor patiënten die VKA gebruiken geldt niet per se dat zij bovenstaande groenten moeten mijden. Het belangrijkst is om een gezond, regelmatig en gevarieerd voedingspatroon aan te houden. Door de regelmatige controles bij de trombosedienst kan de dosering VKA worden bijgestuurd indien nodig.

Voedingspatronen verschillen sterk per werelddeel. Voeding is daarom een belangrijke reden van de INR-schommelingen die tijdens vakanties worden gezien. Om deze reden kan het nodig zijn om tijdens een vakantie een INR te laten bepalen.

Ter illustratie: Op vakantie wordt er soms (flink) afgeweken van het reguliere voedingspatroon. En stel dat u bijvoorbeeld voor een vakantie naar het Verre Oosten kiest: de Oosterse keuken bevat juist heel weinig vitamine K; daardoor kan de INR-waarde juist omhoogschieten.

 

Cliëntenraad – een nieuw lid gezocht!

Wij vinden uw mening belangrijk. Daarom zijn wij, als organisatie, aangesloten op een cliëntenraad. Momenteel zijn zij op zoek naar een nieuw lid.

De Cliëntenraad maakt zich hard voor de belangen van cliënten en verbetering van de zorg. Zij volgen het beleid van de organisatie kritisch en houden daarbij de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten goed in de gaten. Via de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) heeft de Cliëntenraad recht op informatie, het geven van gevraagd en ongevraagd advies en inspraak of instemming met voorstellen van de Raad van Bestuur,”

Wilt u meer weten over wat de cliëntenraad doet? En wat er van u wordt verwacht? Of wilt u zich aanmelden voor de cliëntenraad?

Neem dan gerust contact op met ons, via  of via telefoonnummer 040 – 21 41 306.

 

Wij willen u danken voor uw vertrouwen in onze dienst! Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, neem dan gerust contact met ons op.

 


Nieuws