Nieuwsbrief 2021 Trombosedienst Regio Eindhoven    

Met deze brief informeren wij u over belangrijke ontwikkelingen in de trombosezorg en binnen onze eigen trombosedienst.

Covid-19 vaccinatie en de Trombosedienst.

Het blijven roerige tijden voor u maar ook voor uw trombosedienst. Volgens het RIVM zijn er 24 miljoen vaccinaties gezet, en is er een vaccinatiegraad van tussen de 84 en 88%. En toch zijn er weer veel positieve testen en Covid-patiënten, daarom is er besloten om de kwetsbare en oudere patiënten nog een vaccinatie  (een booster) te geven. Zoals u mogelijk gemerkt heeft is iedereen die een vaccinatie gehad heeft, vaker gecontroleerd op de INR. Soms vóór de prik, maar zeker erna, omdat onbekend was of de vaccinatie invloed zou hebben op de INR. Inmiddels is duidelijk dat de INR in de meeste gevallen geen grote uitschieters laat zien. Maar de trombosediensten volgen de adviezen van het RIVM, en zodoende vragen wij u weer de vaccinatie datum door te geven zodat wij kunnen zien of de INR < 3.5 vóór de prik en wat de INR een week na de prik is. Dit levert misschien wat ongemak op, maar maakt de behandeling zo zorgvuldig mogelijk. Iets waar wij als Trombosedienst Regio Eindhoven voor staan.

Zelfmeten

Al onze nieuwe patiënten ontvangen informatie over zelfmeten en de mogelijkheden daartoe. Het kan natuurlijk zijn dat u, mogelijk later, het zelfmeten alsnog wilt overwegen. Wat zijn de voordelen van zelfmeten? Als u zelf uw INR (de stollingswaarde van uw bloed) meet, bent u niet meer afhankelijk van de bloedafnamedienst (en daarmee van een prikpost) en kunt u in uw eigen omgeving door een vingerprik de waarde bepalen. Deze vingerprik wordt vaak als minder belastend ervaren. Met het zelfmeten krijgt u meer zicht op de hoogte van uw stollingswaarde en daardoor ook een beter beeld van welke factoren deze waarde kunnen beïnvloeden. Vaak raakt u stabieler ingesteld. We horen vaak terug dat patiënten de overstap naar het zelfmeten positief ervaren en niet meer anders willen. Heeft u interesse in zelfmeten? Neem dan gerust contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Let op; het kan zijn dat u mail(s) ontvangt van andere organisaties om zelfmeter te worden. Wij adviseren u altijd eerst even telefonisch contact met ons op te nemen voordat u zich eventueel aanmeldt.

Bent u al zelfmeter? Dan willen wij graag aandacht vragen voor uw controle-afspraak. Met enige regelmaat komt het voor dat er zonder tijdige afzegging op een geplande afspraak niemand verschijnt. Deze controle-afspraak is belangrijk in het kader van uw gezondheid en om veilig te blijven zelfmeten. Wij willen u vragen attent te zijn op uw controle-afspraak en bij verhindering de Trombosedienst tijdig te informeren. Indien u niet minimaal 24 uur van tevoren uw afspraak annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt om de afspraak in rekening te brengen.  

Doorgeven van wijzigingen of bijzonderheden

Geef wijzigingen in uw persoonsgegevens, zoals een adreswijziging of wijziging in uw telefoonnummer altijd aan ons door. Ook wijzigingen van huisarts of apotheek zijn voor ons van belang. Deze informatie kunt u doorgeven aan de prikster of direct aan de Trombosedienst via het emailadres of telefonisch via 040-2141262.

Wat is verder belangrijke informatie die van invloed kan zijn op uw stollingswaarde?

  • Onverwacht bloedverlies
  • Ziektes, zoals koorts, diarree en braken
  • Het ondergaan van een ingreep en/of een onderzoek
  • Vakantie(adres)
  • Opname in het ziekenhuis
  • Wijzigingen in uw overige medicatie (denk aan dosiswijzigingen en/of het stoppen van bepaalde medicatie)

Het is van belang dat u op uw controle dag telefonisch bereikbaar bent voor ons. Als er naar aanleiding van de gemeten INR een aanpassing gedaan moet worden in uw dosering, wordt u gebeld. Vandaar het dringende verzoek om op de controle dag telefonisch bereikbaar te zijn.

Als er geen bijzonderheden zijn, ontvangt u meestal een dag later een nieuwe doseerkaart met uw nieuwe dosering. Mocht het kaartje onverhoopt die dag nog niet bij u bezorgd zijn, houdt u dan vast aan de dosering op uw huidige doseerkaart. Wij zorgen ervoor dat de dosering altijd een paar dagen langer door loopt op uw kaart.

Thuisprik

Sommigen van onze patiënten zijn afhankelijk van een thuisprik. Op uw controle dag komt de prikster meestal tussen 7.30 uur en 13.00 uur bij u langs. Als de prikster om 13 uur nog niet is geweest, neem dan gerust contact met ons op.

Poliprik

Het prikken op een poli gaat op afspraak. Een afspraak kunt u gemakkelijk online maken via https://www.diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-bloedafname (voor patiënten woonachtig in de omgeving Eindhoven) en via https://sjgweert.nl/home/mijnsjgweert (voor patiënten woonachtig in de omgeving Weert).

Natuurlijk kunt u ook altijd bellen voor het maken van een afspraak. U kunt bellen met 088-2141149 (Eindhoven e.o.) of met 0495-572639 (omgeving Weert).

Digitalisering

Steeds meer communicatie verloopt digitaal. Ook in de zorg. Het biedt vaak veel voordelen in snelheid en het is duurzamer. Daarom communiceren we ook steeds meer digitaal met u. Wij ontvangen daarom graag uw email adres. U kunt dit mailen aan ons via .

Wij zorgen ook dat onze website altijd up-to-date is met alle laatste informatie, zie www.tdre.nl.

Niet meer afhankelijk zijn van post? Kies voor een digitale doseerbrief!

Wist u dat uw doseerbrief ook digitaal kunt ontvangen? Het heeft veel voordelen! U krijgt op die dag voor 17 uur een bericht van ons dat uw dosering klaar staat. U kan dan zelf digitaal uw dosering raadplegen. Om het nog makkelijker te maken, wordt momenteel ook gekeken naar de mogelijkheden om een app te introduceren waar u gemakkelijk uw dosering kunt terugvinden.  U bent zo ook niet meer afhankelijk van de post(bezorging).

Wilt u overstappen op de digitale doseerkaart? Stuur dan een mail naar en vermeld uw naam en geboortedatum erbij. U ontvangt dan uitleg en een overeenkomst voor digitale inzage.