Vakantieadviezen

Als u met vakantie gaat, is het verstandig dit tijdig aan de Trombosedienst door te geven. We proberen dan een controle enkele dagen voor vertrek te plannen, en zo mogelijk een dosering gedurende de vakantieperiode te geven. Soms is dat niet mogelijk (o.a. bij langere periode, schommelende INR-uitslagen), en zal tijdens uw verblijf een controle geadviseerd worden.

Neem altijd uw doseerkaart en vakantiebrief mee. Op deze vakantiebrief staan belangrijke gegevens over uw behandeling, en is in een aantal talen beschikbaar.

Op vakantie in Nederland

Wanneer tijdens uw vakantie een controle nodig is, kunt u op de site van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten (www.fnt.nl) een Trombosdienst in de buurt van uw vakantiebestemming opzoeken. Het is verstandig om vooraf telefonisch contact met deze Trombosedienst op te nemen om afspraken te maken omtrent de controle.

Op vakantie in het buitenland

In het buitenland bestaan geen Trombosediensten, zoals u deze kent in Nederland. Over het algemeen kunt u voor controle in een ziekenhuis terecht. Wanneer u de INR-uitslag doorgeeft aan de Trombosedienst, kunnen wij voor u de dosering verzorgen.

Op Curaçao (ADC Trombosedienst) en in Torremolinos vindt u een Nederlandse Trombosedienst die aangesloten is bij de Federatie van Nederlandse Trombosediensten.

Houd tijdens uw vakantie rekening met tijdverschillen. Afhankelijk van het tijdverschil en de periode dat u op vakantie bent, kunt u de Nederlandse tijd aanhouden of in overleg met de Trombosedienst het tijdstip van inname aanpassen.  

Indien u een vliegreis maakt, is het verstandig uw tabletten te verdelen over uw koffer en uw handbagage. Mocht een van beide zoek raken, dan heeft u genoeg tijd om maatregelen te treffen.
De tabletten Fenprocoumon en Acenocoumarol zijn in het buitenland niet altijd verkrijgbaar, het is daarom verstandig om voldoende mee te nemen. Gaat u voor langere tijd op reis overleg dan met de arts van de Trombosedienst welke hoeveelheid antistollingstabletten u mee moet nemen.

Tips

  • langdurig verblijf boven de 3000 meter kan de INR-uitslag beïnvloeden
  • drink maximaal 2 alcoholconsumpties per dag
  • heftige diarree kan de INR-uitslag sterk verstoren. Indien dit langer dan 2-3 dagen duurt moet u contact opnemen met de Trombosedienst.
  • krijgt u ineens blauwe plekken, heftige bloedneuzen of andere onverwachte bloedingen? Neem dan contact op met de Trombosedienst.