Om de patiëntenbelangen te behartigen neemt de TDRE deel aan de landelijke Cliëntenraad Trombose Diensten (CTD), die in november 2001 is ingesteld. 
Een patiënt van de TDRE is lid van de CTD. 

Informatie folder Clientenraad Trombose Diensten

Doel

 1. Binnen het kader van de doelstellingen van de aangesloten zelfstandige trombosediensten de gemeenschappelijke belangen van cliënten van deze trombosediensten te behartigen, in het bijzonder het leveren van een bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteitsaspecten die een directe relevantie hebben voor de beleving en het welbevinden van de cliënten van deze trombosediensten.
 2. Binnen de aangesloten zelfstandige trombosediensten medezeggenschap van cliënten op een structurele wijze vorm te geven.
 3. Een efficiënte en effectieve vorm van overleg en samenwerking te ontwikkelen. Dat wil zeggen:
  • De cliënten van de aangesloten zelfstandige trombosediensten te betrekken bij het beleid van deze trombosediensten.
  • Informatie uit te wisselen met betrekking tot de kwaliteit van de te verlenen zorg tussen patiëntenorganisaties en de aangesloten zelfstandige trombosediensten.

Algemene activiteiten

 • Het stimuleren van tevredenheidsonderzoeken onder de cliënten;
 • Het stimuleren van goede voorlichting door de diensten aan de cliënten;
 • Het meedenken over het beleid rondom de zelfmeetapparatuur;
 • Het meedenken over kwaliteitsbewaking in de trombosediensten;
 • Het meedenken over patiëntenrecht en patiëntenprivacy;
 • Het gevraagd en ongevraagd zijn mening geven over alle zaken die voor cliënten van belang kunnen zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de CTD kunt u terecht op de website: www.clientenraad-trombosediensten.nl.