Contact Trombosedienst Regio Eindhoven

Locatie Veldhoven:

Algemeen telefoonnummer:

040-8888290

Fax:

040-2549233

Email adres:

Locatie Weert:

Algemeen telefoonnummer:

040-8888290

Fax:

040-2549233

Email adres:

Intercollegiaal overleg:

040-8888292

Spoedgevallen: na 17.00 uur

040-8888915

en in het weekend

Zelfmanagement:

elke werkdag tussen 10.30 - 12.00 uur

040-8888296

Financiële administratie:

040-2141171

Postadres:

Trombosedienst regio Eindhoven

Postbus 7777

5500MB Veldhoven

Op- of aanmerkingen website: