Klachtenreglement

De Trombosedienst Regio Eindhoven streeft naar de best mogelijke dienstverlening. Wij stellen hoge eisen aan de zorgverlening en aan de omgang met patiënten.

Toch kan het voorkomen dat patiënten of aanvragers met klachten of verbetersuggesties komen. Wij vinden het belangrijk deze bespreekbaar te maken en in een goede verstandhouding op te lossen. Hiervoor heeft de TDRE een klachtenprocedure opgesteld. Deze procedure heeft tot doel de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en aanvragers, patiënten en medewerkers tevreden te stellen.

Als u een klacht of verbetersuggestie heeft wordt u geadviseerd om deze schriftelijk of mondeling te deponeren bij de hoofdvestiging van de TDRE.
Het klachtenformulier kunt u hier downloaden, volledig invullen, opslaan op uw computer en vervolgens mailen naar . De klacht wordt te allen tijde geregistreerd en in behandeling genomen. Een persoonlijk gesprek kan desgewenst tot de procedure behoren. Terugkoppeling van de eventueel genomen maatregelen is een vast onderdeel van de procedure.

De Trombosedienst Regio Eindhoven is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg

1. Probeer eerst samen met de Trombosedienst het probleem op te lossen.
2. Wenst u een bemiddeling of een uitspraak over de gegrondheid van uw klacht, dan kunt u uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg