Uw toestemming voor het delen van patiëntgegevens
Soms is het nodig dat de trombosedienst uw gegevens van het medisch dossier deelt met een huisarts,  specialist of tandarts.
Dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat uw doseerritme van antistolling bekend is bij een specialist en dat volgens dit ritme uw behandeling wordt voorgezet in het ziekenhuis. een behandeling niet dubbel hoeft te gebeuren.
Wij mogen deze gegevens alleen ter beschikking stellen indien u daar toestemming voor heeft gegeven.

Om welke gegevens gaat het?
Alleen de medische gegevens die nadrukkelijk door een zorgverlener worden gevraagd omdat deze relevant zijn voor de behandeling.

Hoe geeft u toestemming?
Als u bij de trombosedienst wordt ingeschreven ontvangt u een formulier waarop u kunt aangeven of u toestemming geeft.
De eventuele toestemming wordt in uw antistollingsdossier van de trombosedienst (Portavita) opgenomen. Als u dat wenst, kan deze toestemming altijd ongedaan gemaakt worden.