De Trombosedienst Regio Eindhoven is een zelfstandige stichting die gedeeltelijk is gehuisvest in het Diagnostiek voor U locatie Eindhoven. Zij verzorgt de behandeling van mensen die bloedstollingsremmende medicijnen (orale antistolling, in de volksmond bloedverdunners) gebruiken.

De behandeling wordt voorgeschreven door een specialist of huisarts maar daarna volledig gedelegeerd aan de trombosedienst. Voor de bloedafname, nodig voor de controle van de bloedstollingswaarde, wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Bloedafnamedienst Regio Eindhoven.
Voor de regio Weert gebeurt dit door de bloedafnamedienst van het St. Jans Gasthuis.

Ons logo symboliseert de trombosedienst en de bloedafnamedienst, zij werken nauw samen. Hun activiteiten vloeien als het ware in elkaar over en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Beide diensten zijn (onafhankelijke) regionale diensten, dat wil zeggen dat ze ten dienste staan van alle zorginstellingen in de regio Eindhoven.

Raad van Toezicht

dhr. drs. H. van Vliet (voorzitter)
mevr. drs. E. van Lamsweerde
dhr. drs. W. van Herpen
mevr. drs. S. Hoskens
dhr. ir. E. van Schagen

Raad van Bestuur mevr. dr. K.C.A.M. Nabbe
Manager mw. E. Tiesma
Medisch Leider mevr. drs. C.H. van Mourik-Alderliesten
Doseer artsen dhr. drs. S.J.A.M. Mathay
mevr. drs. C.H. van Mourik-Alderliesten
Webmaster mw. M. Smetsers en C. Kew