Vingerprikmethode

Binnenkort zal in uw regio de controle ten behoeve van de Trombosezorg middels de vingerprikmethode plaatsvinden. De (her)controles ten behoeve van de Trombosezorg voor het bepalen van uw INR-waarde worden tot nu toe verricht door middel van een prik in de arm. Dit wordt ook wel venapunctie genoemd. Een andere methode voor het bepalen van de INR-waarde is de vingerprik

Met een klein prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt uw stollingswaarde bepaald, waarbij uw uitslag direct beschikbaar is. Deze methode wordt al jaren ingezet door de Trombosedienst Regio Eindhoven bij de groep zelfmanagementpatiënten. Binnen enkele minuten na de prik kunt u al gedoseerd worden.

Hoe werkt het?

 • Van bloedafname uit de arm naar een vingerprik

Tijdens de controle, thuis of op de poli, zal de afnamemedewerker uw bloed afnemen door een vingerprik. Met één prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt de INR-waarde bepaald.

U ontvangt hiervoor een Trombosepas

De medewerker scant de barcode op uw Trombosepas om na de vingerprik uw uitslag aan uw gegevens te koppelen.

 • Analyse

  De druppel bloed wordt aangebracht op een strip in het meetapparaat; “de Coaguchek PRO II”, het apparaat geeft een geluidsignaal als de meting succesvol is verlopen en afgerond. Uw INR-uitslag wordt dan direct bekend!  

  Tijdens dit proces zal de afnamemedewerker u vragen naar aanvullende medische informatie, de bijzonderheden. Onder bijzonderheden vallen:

 • ziekte, koorts, diarree of braken
 • als u een andere dosering heeft ingenomen dan op uw doseerbrief staat
 • bij elke medicatiewijziging (starten, stoppen), tenzij de apotheek aangeeft dat dit door hen wordt verzorgd
 • zelfzorgmedicatie die u koopt bij de drogist
 • bij geplande medische- of tandheelkundige ingreep, bij voorkeur tenminste een week tevoren
 • bij ongevallen en ernstige bloedingen
 • vakantie

Al uw gegevens en uw INR-uitslag worden verwerkt in de smartphone. De resultaten worden beveiligd naar de trombosedienst verzonden.

 • Dosering

De doseerafdeling controleert de INR-waarde en de antwoorden op de vragen en stelt de dosering zo nodig bij.

Indien u toegang heeft tot uw digitaal logboek, kunt u dezelfde avond de nieuwe dosering raadplegen. De doseerkaart ontvangt u de volgende werkdag. Wilt u meer informatie over het digitaal logboek? Klik dan hier om het formulier in te vullen.