Digitale training zelfmeten

Indien u ervoor kiest de training voor het zelfmeten digitaal te volgen, worden er met u telefonisch 2 afspraken gemaakt. Eén afspraak voor het afhalen van een zelfmeetapparaat en oefenmateriaal op een van de 3 locaties en één afspraak (deze duurt ongeveer 30 tot 40 minuten) voor het beoordelen van uw prikvaardigheid.

U ontvangt per email een bevestiging van deze afspraken met daarin een aantal bijlagen, deze bestaan uit: de handleiding voor de meter waarmee u de INR gaat meten en de handleiding voor de digitale training. Bij de eerste afspraak ontvangt u de inlogcode van de digitale training via uw Digitale Logboek en de meter. U ondertekent hiervoor een bruikleenovereenkomst. U gaat dan thuis, zelf aan de slag om met behulp van de uitleg via het Digitale Logboek, de meter in te stellen en de instructie voor het meten van de INR. Voor het doorlopen van deze digitale training dient u ongeveer 45 tot 60 minuten te rekenen.

De INR-uitslagen die u in de oefenperiode meet, mogen nog niet verwerkt worden in uw Digitale Logboek. Eerst dient u bij de tweede afspraak uw prikvaardigheden te laten toetsen en de zelfmeetovereenkomst te ondertekenen. Indien het meten verder geen problemen oplevert krijgt u de benodigdheden mee om gedurende 3 maanden wekelijks een meting uit te voeren.

Het is de bedoeling dat u op een vaste (werk)dag 's morgens uw INR meet en deze op diezelfde dag, via het Digitale Logboek van Portavita doorgeeft aan de Trombosedienst. U ontvangt dan op de meetdag een nieuw doseerschema van uw Trombosedienst.

Na 3 maanden komt u op controle met het apparaat en worden de resultaten doorgesproken. Daarna volgen 2 afspraken met een tussenperiode van 6 maanden en daarna zijn de afspraken jaarlijks.

Op termijn is er ook een mogelijkheid een digitale doseercursus te volgen. Tijdens deze doseercursus worden diverse items besproken die bij het doseren een rol spelen, zodat u na het volgen van deze cursus zelf u doseerschema vast kunt stellen. Uiteraard blijft de Trombosedienst "op de achtergrond" aanwezig, zo ook voor overleg bij ingrepen of na een ziekenhuisopname.