Display

weergave

Beschrijving fout

Oplossing

000

De maximale tijd voor het aan- brengen van het bloed (180 sec.) is overschreden

Zet de meter uit. Verwijder de teststrook en voer een nieuwe meting uit met dezelfde teststrook.

3

De vervaldatum van de teststrook is overschreden

Controleer eerst of de datum van de meter juist is ingesteld. Als dit niet het geval is, moet u deze juist instellen. Zie hiervoor de handleiding op pagina 29.

4

De teststrook is defect

Zet de meter uit, verwijder de teststrook en voer deze opnieuw in. Als de foutmelding opnieuw op de display verschijnt, moet u de defecte teststrook vervangen door een nieuwe teststrook.

5

Fout bij het opbrengen van het bloed op de teststrook

Zet de meter uit en verwijder de teststrook. Er is te weinig bloed opgebracht of druppel is niet in 1x aangebracht op strip. Herhaal de meting en zorg voor een royale druppel, die u tegen de zijkant van de strip houdt. Blijf met de druppel tegen de strip, totdat de meter het signaal geeft voldoende bloed te hebben.

6

Fout bij de meetprocedure

Zet de meter uit en verwijder de teststrook. Herhaal de meting met een nieuwe teststrook. De teststrook mag tijdens de meting niet worden aangeraakt of worden verwijderd.