Procedure zelfmeettraject Trombosedienst Regio Eindhoven

Sinds medio 2002 biedt de Trombosedienst Regio Eindhoven aan patiënten de mogelijkheid om met behulp van zelfmeetapparatuur zelf de INR te leren meten en vervolgens zelf te leren te doseren. De trainingen en de controle afspraken hiervoor, vinden plaats in Maxima Medisch Centrum te Veldhoven, bij de Trombosedienst in het gebouw van Diagnostiek voor U op de Boschdijk 1119 te Eindhoven en in het Sint Jansgasthuis te Weert.

  

De twee soorten gebruikte CoaguCheks

Wat houdt het precies in?

U krijgt van de Trombosedienst Regio Eindhoven een apparaat in bruikleen dat specifiek gemaakt is voor het meten van een INR. Daarnaast ontvangt u per jaar de benodigdheden voor 60 INR-metingen.


Door middel van een training wordt u bekend gemaakt met de bediening van het apparaat en leert u zelf een vingerprik uitvoeren. Nadat de Trombosedienst heeft vastgesteld dat u zowel het prikken als het bedienen van het apparaat in de vingers heeft, gaat u vervolgens gedurende 3 maanden, wekelijks uw INR meten en geeft deze via het Digitaal Logboek (www.digitaallogboek.nl) van Portavita, door aan de Trombosedienst.

De trombosedienst bepaalt uw dosering die u kunt inzien op het Digitaal Logboek.

Wanneer u de training met goed gevolg heeft doorlopen komt u na 3 maanden voor een controle bij de trombosedienst. Wanneer blijkt dat het prikken en meten goed gaat, bieden wij u een training aan waarin u leert zelf uw aantal antistollingstabletten vast te stellen. Na deze training gevolgd te hebben gaat u uw dosering zelf bepalen en invoeren in het Digitaal Logboek. Gedurende 3 maanden worden deze doseringen door de trombosedienst gecontroleerd. Bij de terugkerende controle momenten, spreken wij met u de resultaten door.

Wanneer komt u in aanmerking?

Wanneer u de antistollingstherapie langer dan een jaar moet volgen en stabiel ingesteld bent komt u hiervoor in aanmerking. Mochten uw handen overbeweeglijk zijn (bibberen) dan levert het prikken vaak problemen op.

Uw belangstelling voor zelfmeten kunt u hier aangeven