Wat voor kosten brengt dit met zich mee?

Als u zelf uw INR gaat meten bent u hierdoor elk jaar het wettelijke eigen risico van uw zorgverzekeraar kwijt.

De Trombosedienst dient elk kwartaal een rekening in bij uw zorgverzekeraar. Het tarief is opgebouwd uit een vergoeding voor de begeleiding door de Trombosedienst en voor het bepalen van de INR benodigde materialen, plus het gebruik van het Digitale Logboek.

De exacte bedragen die in rekening worden gebracht, worden periodiek door uw ziektekostenverzekeraar bepaald. U kunt hiervoor terecht bij uw zorgverzekeraar. Wanneer u een (verhoogd) eigen risico heeft, doet u er verstandig aan vooraf uw ziektekostenverzekeraar te raadplegen.

De manier van trainen, digitaal of via de Trombosedienst geeft geen verschil in de kosten voor het zelfmeten.