Zelfmeten leren via de Trombosedienst

Wanneer u door de Trombosedienst getraind wil worden, wordt hiervoor telefonisch met u een afspraak ingepland. Hiervan ontvangt u per email een bevestiging. Op dit moment kan u binnen 2 maanden getraind worden. De training start met een instructie die ongeveer 2,5 uur duurt en waarin u wegwijs gemaakt wordt in de bediening van het apparaat en de manier van prikken. Dit deel volgt u samen met vijf andere belangstellenden. Bij de training ondertekent u een bruikleenovereenkomst voor de meter (deze blijft eigendom van de Trombosedienst).

Deze trainingen vinden plaats in het gebouw van Diagnostiek voor U op de Boschdijk in Eindhoven. Patiënten uit de regio Weert, volgen deze training in het Sint Jans Gasthuis te Weert.

Na een oefenperiode komt u terug, in principe duurt dit een half uur, er wordt bekeken hoe de oefenperiode is verlopen en volgt de uitleg hoe de gemeten INR-uitslagen door u verwerkt gaan worden in het Digitale Logboek. De medewerkster van de Trombosedienst toetst of u het prikken "in de vingers" hebt en u ondertekent een zelfmeetovereenkomst. Indien het meten verder geen problemen oplevert krijgt u de benodigdheden mee om gedurende 3 maanden wekelijks een controle uit te voeren.

Het is de bedoeling dat u op een vaste (werk)dag 's morgens uw INR meet en deze op diezelfde dag, via het Digitale Logboek van Portavita doorgeeft aan de Trombosedienst. U ontvangt op de controle dag een nieuw doseerschema van uw Trombosedienst.

Na 3 maanden komt u op controle met apparaat en logboek en worden de resultaten doorgesproken. Daarna volgen 2 afspraken met een tussenperiode van 6 maanden en daarna zijn de afspraken jaarlijks.