Wanneer u door de trombosedienst getraind wil worden, wordt u op volgorde van aanmelding ingedeeld. Op dit moment bent u binnen 2 maanden aan de beurt. De training start met een trainingsochtend die ongeveer 2,5 uur duurt en waarin u wegwijs gemaakt wordt in de bediening van het apparaat en de manier van prikken. Dit deel volgt u samen met vijf andere belangstellenden.

Na een week van oefenen komt u terug, in principe duurt dit een half uur, er wordt bekeken hoe het gegaan is en de laatste informatie wordt gegeven. Indien het meten verder geen problemen oplevert krijgt u de benodigdheden mee om gedurende 3 maanden wekelijks een controle uit te voeren.

Het is de bedoeling dat u op een vaste dag 's morgens meet en de trombosedienst dezelfde dag nog de INR, via het Digitale Logboek van Portavita doorgeeft.

Na 3 maanden komt u op controle met apparaat en logboek en worden de resultaten doorgesproken en volgt u de doseercursus. Deze neemt ongeveer 2,5 uur in beslag en volgt u tezamen met andere zelfmetende patiënten.

Geef hier uw belangstelling aan voor zelfmeten