Welkom op de website van de Trombosedienst Regio Eindhoven  

De Trombosedienst regio Eindhoven is een zelfstandige stichting die gedeeltelijk is gehuisvest in het pand van Diagnostiek voor U locatie Eindhoven. Zij verzorgt de begeleiding en advisering van patiënten in het kader van een antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten (orale antistolling, in de volksmond bloedverdunners).

De behandeling wordt voorgeschreven door een specialist of huisarts maar daarna volledig gedelegeerd aan de Trombosedienst. Voor de bloedafname, nodig voor de controle van de bloedstollingswaarde, wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Bloedafnamedienst regio Eindhoven.
Voor de regio Weert gebeurt dit door de bloedafnamedienst van het St. Jans Gasthuis.

Ons logo symboliseert de trombosedienst en de bloedafnamedienst, zij werken nauw samen. Hun activiteiten vloeien als het ware in elkaar over en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Beide diensten zijn (onafhankelijke) regionale diensten, dat wil zeggen dat ze ten diensten staan van alle zorginstellingen in de regio Eindhoven.

 


Update Trombosedienst Regio Eindhoven en het coronavirus

1 oktober 2020

Vanaf maandag 5 oktober wordt het verplicht om een mondkapje te dragen bij een bezoek aan een van onze prikposten. Dat geldt voor alle bezoekers, met of zonder klachten. Mensen die geen mondkapje dragen krijgen een mondkapje uitgereikt op de locatie. U draagt het mondkapje tijdens het gehele bezoek tenzij uw behandelaar anders aangeeft.

We nemen deze maatregel omdat de kans op besmetting in onze regio momenteel toegenomen is (R-getal is hoger dan 1). Hiermee geven wij gehoor aan de oproep van burgemeester Jorritsma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

15 juni 2020

In verband met het coronavirus en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrichtlijnen die nu gelden vanuit het RIVM, zijn er maatregelen getroffen rondom het bloed prikken. 

Uw gezondheid en die van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Om besmetting met virussen te voorkomen, hebben wij daarom een beperkt aantal locaties open. Voor de bloedafname geldt dat u bij de meeste locaties alléén op afspraak terecht kunt. Het doseerschema alleen is niet voldoende, u heeft daadwerkelijk een afspraak met datum, tijdstip en locatie nodig. Verder willen wij u vragen, waar mogelijk, alleen naar de prikpost te komen.  

Voor EINDHOVEN en omgeving geldt:

De afspraak voor uw bloedafname vragen wij u te maken via de Bloedafnamedienst, bereikbaar op 088-214 11 49. Bij het maken van uw afspraak wordt er met u gekeken naar de dichtstbijzijnde prikpost. Het is ook mogelijk om online een afspraak te maken dat kan via www.diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-bloedafname.  

Wij adviseren u tijdig (bij voorkeur een week voor uw prikdatum) een afspraak te plannen. Voor het actuele overzicht van opengestelde locaties, klik hier.

Voor WEERT en omgeving geldt:

Naast de centrale prikpost (het Sint Jans Gasthuis) zijn de overige prikposten ook weer zoveel mogelijk opengesteld. Voor de meeste prikposten geldt dat u enkel op afspraak terecht kunt. Deze afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0495-57 26 39. Bij het maken van uw afspraak wordt er met u gekeken naar de dichtstbijzijnde prikpost. Het is ook mogelijk om online een afspraak te maken dat kan via www.sjgweert.nl/home/mijnsjgweert.

Afspraak afzeggen bij klachten

Heeft u op de dag van uw afspraak klachten als hoesten, koorts, verkoudheid, benauwdheid of geur- en smaakverlies? dan vragen wij u de afspraak te verzetten. Dit kan kosteloos. U kunt ons hiervoor bellen op telefoonnummer 040-214 12 62. Neem ook gerust contact op als u twijfelt of u kunt komen.

Wij begrijpen dat deze maatregelen ongemak met zich mee kunnen brengen, maar vragen uw begrip hiervoor. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de Trombosedienst op telefoonnummer 040-2141262.

Meer informatie over het coronavirus
Voor uitgebreide actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.


ISO 9001 accreditatie Trombosedienst regio Eindhoven

Het kwaliteitssysteem van de Trombosedienst regio Eindhoven is NEN-EN-ISO 9001:2015 en FNT-Veldnorm geaccrediteerd. 


 

 

 


 

 

 

 


 

Fa

 


 

Fa

 


 

Fa

 


 

Fax en t

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.