Laatst gewijzigd: 18 september 2023 (19:21 uur)

Wijziging telefonische bereikbaarheid

Vanaf 1 oktober wijzigt onze telefonische bereikbaarheid. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunt u ons bereiken tussen 8.00 uur en 13.30 uur en tussen 14.30 uur en 17.00 uur via 040 214 1262. Op woensdagen zijn wij enkel nog bereikbaar voor spoedgevallen. 

 


Nieuwsbrief 2023

Resultaten patiënt tevredenheidsonderzoek

Allereerst willen wij iedereen die ons tevredenheidsonderzoek ingevuld heeft, bedanken voor uw medewerking. Uw reactie helpt ons onze dienstverlening (verder) te verbeteren. We geven u graag een korte samenvatting van de resultaten.

Circa 500 patiënten hebben het onderzoek ingevuld, van wie meer dan de helft zelf de INR meet. Uit de resultaten blijkt dat onze patiënten zeer tevreden zijn over onze dienstverlening. Zo bereiken we een gemiddeld tevredenheidspercentage van ruim 97%. Een mooi resultaat!

Onze patiënten zijn erg tevreden over onze telefonische ondersteuning, de bloedafname en de voorlichting over trombosezorg/bekwaamheden van de trombosedienst medewerkers. Onze patiënten die zelfmeten zijn zeer tevreden over onze klantgerichtheid en zelfmeetinstructies. Uiteraard hebben we ook een aantal suggesties ontvangen ter verbetering. Zo zien we dat er meer behoefte is aan voorlichting over voeding in combinatie met de antistolling. Bij het zelfmeten is het wenselijk dat er meer uitleg wordt gegeven bij een aanpassing van de dosering. Ook is er vraag naar een applicatie voor op de mobiele telefoon om het Trombosedienst dossier in te zien en/of persoonlijke gegevens zelf aan te passen. Deze suggesties nemen we zeker mee.

Nogmaals dank voor jullie medewerking.

 


Nieuwsbrief 2023

De nieuwsbrief van de Trombosedienst Regio Eindhoven is uit. Ga naar deze pagina om onze nieuwsbrief te lezen.

 


 

Welkom op de website van de Trombosedienst Regio Eindhoven  

De Trombosedienst regio Eindhoven is een zelfstandige stichting die gedeeltelijk is gehuisvest in het pand van Diagnostiek voor U locatie Eindhoven. Zij verzorgt de begeleiding en advisering van patiënten in het kader van een antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten (orale antistolling, in de volksmond bloedverdunners).

De behandeling wordt voorgeschreven door een specialist of huisarts maar daarna volledig gedelegeerd aan de Trombosedienst. Voor de bloedafname, nodig voor de controle van de bloedstollingswaarde, wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Bloedafnamedienst regio Eindhoven.
Voor de regio Weert gebeurt dit door de bloedafnamedienst van het St. Jans Gasthuis.

Ons logo symboliseert de trombosedienst en de bloedafnamedienst, zij werken nauw samen. Hun activiteiten vloeien als het ware in elkaar over en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Beide diensten zijn (onafhankelijke) regionale diensten, dat wil zeggen dat ze ten diensten staan van alle zorginstellingen in de regio Eindhoven.Bloedafnames op prikposten op afspraak

Prikpost in de omgeving Eindhoven via telefoonnummer 088-2141149 of online via www.debloedafname.nl.

Prikpost in de omgeving Weert via telefoonnummer 0495-572639 of via MIJNSJG op www.sjgweert.nl.

 

Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.