Welkom op de website van de Trombosedienst Regio Eindhoven  

Update Trombosedienst Regio Eindhoven en het coronavirus

19 maart 2020

In verband met het coronavirus en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrichtlijnen die nu gelden vanuit het RIVM, zijn er nieuwe maatregelen getroffen rondom het bloed prikken. 

Uw gezondheid en die van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Om besmetting met virussen te voorkomen, hebben wij daarom uit voorzorg het merendeel van onze locaties tijdelijk gesloten. Een beperkt aantal locaties blijft open. Voor de bloedafname geldt dat u alléén op afspraak terecht kunt. Het doseerschema alleen is niet voldoende, u heeft daadwerkelijk een afspraak met datum, tijdstip en locatie nodig. 

Voor EINDHOVEN en omgeving geldt:

De afspraak voor uw bloedafname vragen wij u te maken via de Bloedafnamedienst, bereikbaar op 040-2141202. Zonder afspraak kunt u helaas geen bloed laten afnemen. Bij het maken van uw afspraak wordt er met u gekeken naar de dichtstbijzijnde prikpost. 

Voor het actuele overzicht van opengestelde locaties, zie https://www.diagnostiekvooru.nl/.

Voor WEERT en omgeving geldt:

Er komt één centrale prikpost in Weert e.o. Dit wordt het Sint Jans Gasthuis, Vogelsbeek 5 te Weert. Alle overige prikposten gaan sluiten. Op bovenstaande prikpost kunt u op afspraak op werkdagen terecht. Deze afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0495-572639. Zonder afspraak kunt u helaas geen bloed laten afnemen.

Wij willen u verder vragen, waar mogelijk, alleen naar de prikpost te komen.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot en met 6 april. De verwachting is dat dit mogelijk langer gaat duren. Wij zullen u hier op de hoogte houden mbt de ontwikkelingen.

Wij begrijpen dat deze maatregelen ongemak met zich mee kunnen brengen, maar vragen uw begrip hiervoor. 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de Trombosedienst op telefoonnummer 040-2141262.

Update  Trombosedienst Regio Eindhoven en het coronavirus

17 maart 2020

Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus zijn er een aantal priklocaties gesloten. Alle bloedafnames vinden alleen nog plaats op afspraak, op een aantal aangewezen locaties.

Om de kans op besmetting zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u uw bezoek in overleg met ons te plannen. U kunt daarvoor contact opnemen met de Bloedafname via telefoonnummer 040 – 21 41 202. 

Op onze locatiepagina’s ziet u of uw locatie gesloten is. Daarbij geven we ook aan op welke locatie in de buurt u wel terecht kunt. 


Update Trombosedienst Regio Eindhoven en het coronavirus

Vanaf 9 maart is een aantal locaties voor bloedafname uit voorzorg gesloten. In vervolg op het advies van het RIVM blijft een aantal van onze medewerkers met klachten als hoesten of verkoudheid uit voorzorg thuis om de kans op besmetting met virussen voor zichzelf, maar ook voor u, te verminderen. Voor een aantal locaties betekent dit dat er nu te weinig personeel is. Deze locaties zijn daarom tijdelijk gesloten.

Op onze locatiepagina’s ziet u of uw locatie gesloten is. Daarbij geven we ook aan op welke locatie in de buurt u wel terecht kunt. 

 Bij geen van de medewerkers bestaat het vermoeden dat zij besmet zijn met het coronavirus. Het gaat hier puur om een voorzorgsmaatregel. U kunt gewoon een bezoek brengen aan onze locaties. Wel vragen wij u rekening te houden met het volgende: heeft u last van luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid én heeft u koorts? Dan vragen we u geen bezoek te brengen aan een bloedafnamelocatie. Wij willen u dan vragen contact op te nemen met ons, uw trombosedienst.

Update Trombosedienst Regio Eindhoven en het coronavirus

Sommige prikposten tijdelijk gesloten vanwege maatregelen coronavirus
In vervolg op het advies van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan de inwoners van Noord-Brabant hebben wij geïnventariseerd hoeveel van onze medewerkers verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. Medewerkers met klachten blijven uit voorzorg thuis om de kans op besmetting met virussen voor zichzelf, maar vooral voor u, te verminderen. Voor een aantal locaties betekent dit dat er nu te weinig personeel is. Daarom kan het zijn dat uw gebruikelijke prikpost tijdelijk gesloten is. Voor een actueel overzicht van onze prikposten, openingstijden en eventuele dichtstbijzijnde alternatieve prikpost, verwijs ik u daarom naar de website van Diagnostiek voor U: https://www.diagnostiekvooru.nl/locaties-openingstijden
Bij geen van de medewerkers bestaat het vermoeden dat zij besmet zijn met het coronavirus. Het gaat hier puur om een voorzorgsmaatregel. U kunt gewoon een bezoek brengen aan onze locaties. Wel vragen wij u rekening te houden met het volgende: heeft u last van luchtwegklachten zoals hoesten of kortademigheid? En bent u in de afgelopen 2 weken in een risicogebied geweest? Dan vragen we u geen bezoek te brengen aan ons en uw huisarts te bellen.  

Actuele informatie Trombosedienst Regio Eindhoven en het coronavirus

Medewerkers Trombosedienst schudden tijdelijk geen handen
Om de kans op besmetting met virussen te verminderen, geeft onze medewerker u tijdelijk geen hand bij binnenkomst of als u weggaat. 

Geen verdere extra voorzorgsmaatregelen
Normaal gesproken gelden er bij de Trombosedienst al strenge voorzorgsmaatregelen op het gebied van hygiëne en veiligheid. Het is daarom voor nu niet nodig om deze maatregelen verder aan te scherpen. Als hier aanleiding voor is, dan stellen wij onze voorzorgsmaatregelen waar nodig direct bij. Wij volgen hierbij het beleid van het RIVM en de GGD. Wij informeren u hier dan onder meer via onze website over.


Meer informatie over het coronavirus

Voor uitgebreide actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

 


 Resultaten cliënttevredenheidsonderzoek

Allereerst; hartelijk dank aan allen die onze enquête hebben ingevuld. Uw antwoorden helpen ons onze dienstverlening (verder) te verbeteren.

In totaal hebben bijna 800 patiënten ons onderzoek ingevuld. De resultaten laten zien dat u in grote getalen tevreden bent over onze dienstverlening. Zo halen we een gemiddelde tevredenheid op alle categorieën van meer dan 95%. We zien dat onze cliënten in hoge mate tevreden zijn over onze telefonische bereikbaarheid en onze algemene voorlichting over trombosezorg. Ook over onze bloedafname zijn bijna al onze cliënten zeer tevreden. Onze cliënten die zelfmeten (en/of zelf doseren) zijn ook meer dan tevreden met onze klantgerichtheid en de instructie rondom het zelfmeten.

Uiteraard hebben we ook punten kunnen ontdekken die we kunnen verbeteren. Zo zien we dat we onze uitleg en toelichting kunnen verbeteren over welke (bijzondere) omstandigheden van belang en van invloed zijn op uw antistollingsbehandeling. Wijzigingen in medicatie, een vakantie die gepland staat of als u ziek bent geweest, zijn allemaal van invloed op uw INR uitslag en daarom belangrijk om door te geven aan de trombosedienst. Ook een eventuele bloeding is van belang om aan ons te melden omdat dit uw uitslag ook kan beïnvloeden.  

We zien ook dat de overdracht tussen uw specialist en de trombosedienst bij een ingreep of (kleine) operatie beter zou kunnen. Dat punt gaan we zeker meenemen in ons periodiek overleg met de ziekenhuizen.

Gelukkig krijgen we als dienst weinig klachten binnen en hebben we veel tevreden cliënten. Wanneer onverhoopt toch sprake was van een klacht, kan onze communicatie rondom de klacht en de afhandeling daarvan nog verbeterd worden. Hier gaan we op onze dienst mee aan de slag!

Mocht u meer informatie wensen over de resultaten van ons onderzoek, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met ons.

 


Zo herkent u onze medewerkers

De afgelopen weken sloegen ‘bloedprikdieven’ toe in Utrecht en Eindhoven. In de meeste gevallen bellen twee personen aan bij oudere mensen. Ze vertellen dat ze van de apotheek of het ziekenhuis zijn en bloed willen afnemen. Dat doen ze ook daadwerkelijk. Daarna geven ze aan dat het slachtoffer ziek is en een pil nodig heeft die besteld moet worden. Hiervoor moet het slachtoffer ter plekke € 1 pinnen. Vervolgens plunderen de ‘hulpverleners’ de rekening van het slachtoffer. In een ander geval stalen ze een pinpas en konden op die manier geld buitmaken.

Trombosedienst Regio Eindhoven vindt dit natuurlijk een zeer kwalijke zaak. Wij hopen dat verder niemand slachtoffer wordt van deze laffe truc. We geven u hierbij graag een aantal tips, zodat u zeker weet dat u met één van de medewerkers van de Bloedafname te maken heeft:

 • De medewerker van de Bloedafname komt alleen bij u langs op verzoek van de Trombosedienst Regio Eindhoven. Zij komen dus nooit onaangekondigd langs en zeker niet ’s avonds of in het weekend (tenzij dit nadrukkelijk met u is afgesproken).
 • De medewerkers van onze bloedafname in regio Eindhoven dragen wit/grijze kleding. Zij dragen allemaal een naambadge. De medewerkers van de bloedafname in Weert dragen wit/paarse of wit/groene kleding voorzien van het logo van het SJG (Sint Jans Gasthuis).
 • Er komt altijd maar één medewerker bij u langs. Alleen in uitzonderlijke gevallen staan er twee mensen aan uw deur.
 • De uitslag van uw bloedonderzoek wordt naar de trombosedienst gestuurd. De medewerker van de Bloedafname doet hierover geen uitspraak.
 • Het kan dus ook nooit voorkomen dat de medewerker van de Bloedafname bij u thuis zegt dat u een bepaald medicijn nodig heeft. En al helemaal niet dat u daar ter plekke voor moet pinnen. De medewerkers van de Bloedafname hebben dan ook geen pinautomaat bij zich.

Twijfelt u? Neemt u dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 040 – 21 41 262.


Tevredenheidsonderzoek

Wij willen onze dienstverlening graag blijvend verbeteren. Uw mening is daarbij van groot belang. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek. Uw medewerking wordt zeer gewaardeerd. Het invullen van de enquête neemt maximaal 15 minuten van uw tijd in beslag. Klik op onderstaande link om deel te nemen aan ons tevredenheidsonderzoek:

https://nl.surveymonkey.com/r/TL6YSKH

Deze enquête is in te vullen tot en met 1 november 2019. Later dit jaar zullen de resultaten van dit onderzoek gecommuniceerd worden via de website.  

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.


Mailing

Momenteel worden door een landelijk opererende trombosedienst mailtjes gestuurd. Mogelijk heeft een van deze mails ook u bereikt. Deze mail is niet afkomstig van uw huidige trombosedienst (Trombosedienst Regio Eindhoven) maar van een landelijke trombosedienst die met name digitaal werkt. Zij proberen op die manier klanten te werven. Wij willen u laten weten dat wij niets met het versturen van deze mails te maken hebben.

Deze landelijke dienst laat u weten dat u kunt overstappen en dan niet meer afhankelijk zal zijn van een prikpost. Zij nodigen u uit om uw INR zelf te gaan meten. Wij willen u erop attent maken dat u, ook bij ons, Trombosedienst regio Eindhoven, kunt starten met zelfmeten. Echter met dat verschil, dat wij als regionale dienst, afspraken hebben gemaakt met alle huisartsen, specialisten, apothekers en tandartsen in de regio. Interesse in zelfmeten? Neem gerust contact op met ons.

 


 

Fax en telefonie storing opgelost!

Afgelopen periode heeft de trombosedienst problemen met de fax en telefonie gehad. 

Mocht u in de toekomst problemen hebben bij het verzenden van een fax naar de Trombosedienst, zoals steeds een melding van: "Bezig". Dan kunt u ook gebruik maken van onze tijdelijke faxnummer: 040-2141260. En mocht ons niet kunnen bereiken telefonisch, met name met een melding dat wij niet bereikbaar zijn, dan kunt u ons op onze noodnummer bellen: 06-484 181 51. Ons noodnummer wordt alleen in gebruik genomen, wanneer de hele telefonie verbinding eruit ligt, zoals bij een landelijke storing. Het is niet bedoeld, bij drukte van de telefonische wachtrijen.

Bedankt voor uw begrip!


Nieuwe locatie van de backoffice TDRE

De backoffice van Trombosedienst Regio Eindhoven is inmiddels verhuisd. De backoffice is gevestigd in hetzelfde gebouw als DvU (Diagnostiek voor U) op de Boschdijk in Eindhoven.

Afbeeldingsresultaat voor diagnostiekvoor u boschdijk

Wij zijn nu bereikbaar op:

 • E-mailadres: 
 • Voor zelfmanagement patiënten:  
 • Telefoonnummer: 040-2141262
 • Telefonische bereikbaarheid: Van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 13:30 en van 14:30 – 17:00 uur (dit geldt tevens ook voor alle zelfmanagement patiënten, aangezien er geen aparte telefonische spreekuur meer is).

 Zoals we al eerder hadden vermeld,  verandert onze dienstverlening niet voor u. De prikposten locaties en openingstijden blijven ongewijzigd.

 


 

Verhuizing administratie Trombosedienst Regio Eindhoven

                                            

 Op 23 november 2018 gaat de administratie van de trombosedienst verhuizen. Dit betekent dat ons e-mailadres en ons telefoonnummer wijzigt.

 Vanaf 23 november zijn wij bereikbaar op:

 • E-mailadres:
 • Voor zelfmanagement patiënten:  
 • Telefoonnummer: 040-2141262
 • Telefonische bereikbaarheid: Van maandag tot en met vrijdag van 8:00 – 13:30 en van 14:30 – 17:00 uur.
 • Ons huidige email adres en telefoonnummer komen per 23 november te vervallen.

Verder verandert onze dienstverlening niet voor u. De prikposten locaties en openingstijden blijven ongewijzigd.

 


Pilot Vingerprikmethode

 

De Trombosedienst regio Eindhoven is met een pilot gestart met de vingerprikmethode. De bloedafname vindt dan plaats door middel van een vingerprik. Met één prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt de INR-waarde bepaald. Voor meer informatie klik hier.


 

 

 

Op vakantie? 

Met de zomervakantie voor de deur is deze informatie wellicht interessant voor u, de "Trombose en vakantie". Een brochure die door de Trombosestichting Nederland is gemaakt. Via de volgende link kunt u de brochure openen klik hier voor de brochure Trombose en vakantie.


 

 

 

 

 

 

HIER KUNT U DE OPENINGSDAGEN VAN UW PRIKPOST CONTROLEREN.

Per 1 januari 2016 zijn de INR streefgrenzen gewijzigd klik hier voor meer informatie.

 


 

Zelfmeten iets voor u?

Met de digitale training kunt u elk moment starten! training bij de trombosedienst in huis is ook mogelijk.

Belangstelling voor zelfmanagement kunt u aangeven via het formulier 'aanmelden zelfmeten'

 


 

Digitaal Logboek 

Voor  het zelfmanagement maakt de TDRE gebruik van een elektronisch patiëntdossier, het zogenaamde Digitaal Logboek van Portavita.
Voor een indruk van dit Digitaal Logboek klik op de link hieronder.
(Hiervoor heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Als u dit programma nog niet heeft kunt u het gratis downloaden en installeren op uw computer.)
Indruk van het Digitaal Logboek Portavita 

Als u start met het gebruik maken van het Digitaal Logboek kunt u deze handleiding volgen:
Voor regulier: Handleiding voor regulier Portavita Digitaal Logboek
Voor zelfmeten: Handleiding voor zelfmeten Portavita Digitaal Logboek

Heeft u nog vragen?

Voor overige vragen kunt u het reguliere nummer van de trombosedienst bellen.


 

 

 

 


 

Fa

 


 

Fa

 


 

Fa

 


 

Fax en t

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.