Welkom op de website van de Trombosedienst Regio Eindhoven  

De Trombosedienst regio Eindhoven is een zelfstandige stichting die gedeeltelijk is gehuisvest in het pand van Diagnostiek voor U locatie Eindhoven. Zij verzorgt de begeleiding en advisering van patiënten in het kader van een antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten (orale antistolling, in de volksmond bloedverdunners).

De behandeling wordt voorgeschreven door een specialist of huisarts maar daarna volledig gedelegeerd aan de Trombosedienst. Voor de bloedafname, nodig voor de controle van de bloedstollingswaarde, wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Bloedafnamedienst regio Eindhoven.
Voor de regio Weert gebeurt dit door de bloedafnamedienst van het St. Jans Gasthuis.

Ons logo symboliseert de trombosedienst en de bloedafnamedienst, zij werken nauw samen. Hun activiteiten vloeien als het ware in elkaar over en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Beide diensten zijn (onafhankelijke) regionale diensten, dat wil zeggen dat ze ten diensten staan van alle zorginstellingen in de regio Eindhoven.


 
                             Bloedafnames op prikposten op afspraak

Prikpost in de omgeving Eindhoven via telefoonnummer 088-2141149 of online via www.debloedafname.nl.

Prikpost in de omgeving Weert via telefoonnummer 0495-572639 of via MIJNSJG op www.sjgweert.nl.

 

 


Overstap naar vingerprik

Trombosedienst Regio Eindhoven is als eerste in de regio Zuidoost-Brabant in mei 2022 gestart met de vingerprikmethode voor het meten van de stollingswaarde (de INR, de International Normalized Ratio, internationale maat voor de stolbaarheid van bloed). 

Normaal gesproken werd de INR-waarde bij een patiënt bepaald door het afnemen van bloed via een prik in de arm, de venapunctie. Een andere methode voor het bepalen van de INR-waarde is de vingerprik; met één klein prikje in de vinger en slechts één druppel bloed wordt de stollingswaarde bepaald. De uitslag is direct beschikbaar. Deze methode wordt door de Trombosedienst Regio Eindhoven/Weert al jaren ingezet bij een groep zelfmeetpatiënten en onze patiënten in de regio Weert. En vanaf mei nu ook bij alle patiënten in de regio Eindhoven die met regelmaat een trombosecontrole hebben op de prikpost of bij het huisbezoek. De kwaliteit en betrouwbaarheid van de INR-uitslag via de vingerprikmethode is gelijk aan die van de huidige manier van bloedafname.

De vingerprikmethode draagt bij aan betere zorg. Medewerkers van de Trombosedienst Regio Eindhoven komen op de prikpost of bij de patiënt thuis om de vingerprikmethode te verrichten. De gegevens worden direct digitaal ingevoerd en verwerkt. Internist en medisch leider Trombosedienst Regio Eindhoven, Anouk Gulpen voegt toe: “Met een klein prikje in de vinger wordt de stollingswaarde bepaald en is de uitslag direct beschikbaar. De kwaliteit blijft onveranderd, maar door de snelle uitslag kunnen we sneller anticiperen op de specifieke situatie van de patiënt. Deze innovatie draagt bij aan een patiëntvriendelijkere en efficiëntere trombosezorg.” 

De vingerprik is voor de patiënt fijner, er wordt niet meer in de arm maar in de vinger geprikt. Een ander voordeel voor de patiënt is dat de uitslag direct beschikbaar is, medicatie kan hier meteen op aangepast worden. “Wat fijn dat ik nu ook zelf meteen de uitslag weet” is de reactie die een bloedafnamemedewerkster nu vaak hoort van patiënten die met regelmaat een trombosecontrole hebben. 

We begrijpen dat de vingerprik nieuw is voor een groot deel van onze patiënten. We hopen natuurlijk van harte dat u, net als wij, de voordelen ervaart van deze methode. 

Mocht u vragen hebben, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen via 040 2141 262. 

Update corona maatregelen

Rondom ons heen zijn de coronamaatregelen al enige tijd versoepeld. Op onze locaties laten we de meeste coronamaatregelen los. Natuurlijk handhaven wij hierbij de adviezen en richtlijnen zoals het RIVM deze voorschrijft. Zo houden wij onze locaties voor u en voor onze medewerkers veilig.

Basisregels

Graag vragen wij u zich aan de algemene hygiënemaatregelen te houden:

  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
  • Hoest of nies in de elleboog
  • Komt u niet naar onze locatie met klachten die passen bij het coronavirus óf laat u eerst testen voordat u naar uw afspraak komt
  • Wij schudden geen handen meer, maar begroeten u met een glimlach!

Zo houden wij het voor u en voor onze medewerkers veilig.

Bent u positief getest op COVID-19? 

Indien u positief getest bent op Covid-19 vragen wij u om contact met ons op te nemen voor overleg. 

 

Corona boosterprik

Mocht u de komende periode een (derde) corona vaccinatie krijgen, vragen we u, net als bij eerdere corona vaccinaties, contact met ons op te nemen. 

Wat vragen wij van u:

  • Geef de datum door aan de trombosedienst (per mail / op telefoonnummer / bij volgende INR-controle)
  • Was de laatste INR voor de vaccinatie > 3.5? Neem dan contact op met de trombosedienst, om te zorgen dat de INR op het moment van prikken niet te hoog is.
  • Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven

Wij zullen uw INR binnen een week na vaccinatie controleren om zeker te zijn dat de waarde niet te veel veranderd is.   

NB; bij een eventuele griepvaccinatie geldt dat u dit niet hoeft door te geven aan ons. 

 

De belangrijkste coronamaatregelen op een rij

Het is vanaf zaterdag 25 september 2021 niet meer verplicht om op onze locaties een mondkapje te dragen. Natuurlijk mag dat wel als u zich daarmee veilig voelt. Wij hebben uiteraard mondkapjes liggen en handhaven de algemene hygiënemaatregelen.

Wanneer u een afspraak heeft en u bent in quarantaine, vragen wij u contact op te nemen  met ons om te kijken of we de afspraak kunnen verzetten. 

Begeleiders zijn weer welkom om met u als cliënt mee te komen. Om er voor te zorgen dat de wachtkamers niet té vol komen te zitten en er nog steeds voldoende afstand gehouden kan worden voor diegenen die daar prijs op stellen, vragen wij u om maximaal 1 begeleider mee te nemen.

 

Wat u moet weten over de corona vaccinatie

8 januari 2021 

U krijgt de komende weken of maanden een uitnodiging voor het Corona-vaccin. De landelijke organisatie van Trombosediensten, de FNT, heeft in samenwerking met het RIVM een advies opgesteld tav de vaccinatie in combinatie met het gebruik van bloedverdunners. Het Corona vaccin is een injectie in de spier. Deze vaccinatie is ook voor u, als gebruiker van bloedverdunners, veilig. Zeker als op het moment van het prikken de INR onder de 3.5 is. Er kan door de injectie een bloeduitstorting optreden op de prikplek in de arm. Maar, het niet vaccineren is in deze rare tijd een groter risico dan het risico op een bloeduitstorting.

Wat vragen wij van u:

  • Krijgt u een uitnodiging voor het Corona-vaccin? Geef de datum door aan de trombosedienst (per mail / op telefoonnummer / bij volgende INR-controle)
  • Was de laatste INR voor de vaccinatie > 3.5? Neem dan contact op met de trombosedienst, om te zorgen dat de INR op het moment van prikken niet te hoog is.
  • Na de vaccinatie de prikplek 2 minuten stevig af (laten) drukken, niet wrijven

Wij zullen uw INR binnen een week na vaccinatie controleren om zeker te zijn dat de waarde niet te veel veranderd is.   

 

Leveringsproblemen Fenprocoumon

4 december 2020

Fenprocoumon is tijdelijk niet leverbaar. Uw apotheek geeft u hiervoor in de plaats Marcoumar. Dit werkt hetzelfde als Fenprocoumon en u kunt dit gewoon volgens uw doseerkaart innemen.

Mocht uw apotheek niet beschikken over zowel Fenprocoumon als over Marcoumar, kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan samen met u naar een oplossing.

Verwacht wordt dat in januari 2021 Fenprocoumon weer geleverd kan worden.          

Update Trombosedienst Regio Eindhoven en het coronavirus

1 oktober 2020

Vanaf maandag 5 oktober wordt het verplicht om een mondkapje te dragen bij een bezoek aan een van onze prikposten. Dat geldt voor alle bezoekers, met of zonder klachten. Mensen die geen mondkapje dragen krijgen een mondkapje uitgereikt op de locatie. U draagt het mondkapje tijdens het gehele bezoek tenzij uw behandelaar anders aangeeft.

We nemen deze maatregel omdat de kans op besmetting in onze regio momenteel toegenomen is (R-getal is hoger dan 1). Hiermee geven wij gehoor aan de oproep van burgemeester Jorritsma, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, om mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.

15 juni 2020

In verband met het coronavirus en de daarmee gepaard gaande gezondheidsrichtlijnen die nu gelden vanuit het RIVM, zijn er maatregelen getroffen rondom het bloed prikken. 

Uw gezondheid en die van onze medewerkers vinden wij erg belangrijk. Om besmetting met virussen te voorkomen, hebben wij daarom een beperkt aantal locaties open. Voor de bloedafname geldt dat u bij de meeste locaties alléén op afspraak terecht kunt. Het doseerschema alleen is niet voldoende, u heeft daadwerkelijk een afspraak met datum, tijdstip en locatie nodig. Verder willen wij u vragen, waar mogelijk, alleen naar de prikpost te komen.  

Voor EINDHOVEN en omgeving geldt:

De afspraak voor uw bloedafname vragen wij u te maken via de Bloedafnamedienst, bereikbaar op 088-214 11 49. Bij het maken van uw afspraak wordt er met u gekeken naar de dichtstbijzijnde prikpost. Het is ook mogelijk om online een afspraak te maken dat kan via www.diagnostiekvooru.nl/afspraak-maken-bloedafname.  

Wij adviseren u tijdig (bij voorkeur een week voor uw prikdatum) een afspraak te plannen. Voor het actuele overzicht van opengestelde locaties, klik hier.

Voor WEERT en omgeving geldt:

Naast de centrale prikpost (het Sint Jans Gasthuis) zijn de overige prikposten ook weer zoveel mogelijk opengesteld. Voor de meeste prikposten geldt dat u enkel op afspraak terecht kunt. Deze afspraak kunt u maken via telefoonnummer 0495-57 26 39. Bij het maken van uw afspraak wordt er met u gekeken naar de dichtstbijzijnde prikpost. Het is ook mogelijk om online een afspraak te maken dat kan via www.sjgweert.nl/home/mijnsjgweert.

Op de dag van uw afspraak klachten

Heeft u op de dag van uw afspraak klachten als hoesten, koorts, verkoudheid, benauwdheid of geur- en smaakverlies? Dan vragen wij u de contact op te nemen met de Trombosedienst. U kunt ons hiervoor bellen op telefoonnummer 040-214 12 62. Neem ook gerust contact op als u twijfelt of u kunt komen.

Wij begrijpen dat deze maatregelen ongemak met zich mee kunnen brengen, maar vragen uw begrip hiervoor. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met de Trombosedienst op telefoonnummer 040-2141262.

Meer informatie over het coronavirus
Voor uitgebreide actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.


ISO 9001 accreditatie Trombosedienst regio Eindhoven

Het kwaliteitssysteem van de Trombosedienst regio Eindhoven is NEN-EN-ISO 9001:2015 en FNT-Veldnorm geaccrediteerd. 

 


 

 

 

 


 

 

 

 


 

Fa

 


 

Fa

 


 

Fa

 


 

Fax en tTelefonische bereikbaarheid donderdag 14 oktober

Aanstaande donderdag 14 oktober wordt onze huidige telefooncentrale vervangen. Hoewel we ons inspannen om u hiervan zo min mogelijk last te laten ondervinden, zou het kunnen dat we die dag minder telefonisch bereikbaar zijn dan u van ons gewend bent.  Alvast excuses voor het ongemak. 

Indien wij onverhoopt tijdelijk telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt u contact opnemen met ons via het nummer 06-37423825.

De bela

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.