Laatst gewijzigd: 19-06-2024 (11:30 uur)

Alertheid na bezorgen doseerkaart

Naar aanleiding van 2 incidenten waarbij de patiënt een doseerkaart heeft ontvangen van een andere patiënt (onbewust onjuiste postbezorging), willen wij u vragen om alert te zijn op de naam die op uw doseerkaart staat. Mocht u onverhoopt een doseerkaart krijgen met een verkeerde patiëntnaam erop verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met de Trombosedienst telnr. 040-214 1262.

Wenst u over te stappen op onze digitale doseerkaart, laat het gerust weten via en vermeld uw naam en geboortedatum. 


Welkom op de website van de Trombosedienst Regio Eindhoven  

De Trombosedienst regio Eindhoven is een zelfstandige stichting die gedeeltelijk is gehuisvest in het pand van Diagnostiek voor U locatie Eindhoven. Zij verzorgt de begeleiding en advisering van patiënten in het kader van een antistollingsbehandeling met vitamine K-antagonisten (orale antistolling, in de volksmond bloedverdunners).

De behandeling wordt voorgeschreven door een specialist of huisarts maar daarna volledig gedelegeerd aan de Trombosedienst. Voor de bloedafname, nodig voor de controle van de bloedstollingswaarde, wordt gebruik gemaakt van de diensten van de Bloedafnamedienst regio Eindhoven.
Voor de regio Weert gebeurt dit door de bloedafnamedienst van het St. Jans Gasthuis.

Ons logo symboliseert de trombosedienst en de bloedafnamedienst, zij werken nauw samen. Hun activiteiten vloeien als het ware in elkaar over en moeten naadloos op elkaar aansluiten. Beide diensten zijn (onafhankelijke) regionale diensten, dat wil zeggen dat ze ten diensten staan van alle zorginstellingen in de regio Eindhoven.Bloedafnames op prikposten op afspraak

Prikpost in de omgeving Eindhoven via telefoonnummer 088-2141149 of online via www.debloedafname.nl.

Prikpost in de omgeving Weert via telefoonnummer 0495-572639 of via MIJNSJG op www.sjgweert.nl.

 


 

Laats 

Bericht voor onze partners in zorg:

Met ingang van 1


 

B

Nieuws

Doseerbrief ophalen via internet:

U kunt uw doseerbrief digitaal bekijken als u daarvoor kiest. U hoeft dan op de dag van prikken niet telefonisch bereikbaar te zijn omdat u na 17.00 uur een email als reminder krijgt waarna u op de beveiligde website uw doseerbrief kunt bekijken.
Als uw dosering voor de dag waarop u prikt wijzigt ziet u dat meteen.

Wilt u gebruik gaan maken van deze digitale doseerbrief dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier.